PESACH – Passover Meal || L-ikla tal-Għid bir-Rit Lhudi

Pesach, known in English as Passover, is one of the most commonly observed Jewish holidays, even by otherwise non-observant Jews.

Pesach begins on the 15th day of the Jewish month of Nissan. It is the first of the three major festivals with both historical and agricultural significance. The primary observances of Pesach are related to the Exodus from Egypt after generations of slavery. This story is told in Exodus, Ch. 1-15.

The name “Pesach” in Hebrew, means to pass through, to pass over, to exempt or to spare. It refers to the fact that God “passed over” the houses of the Jews when he was slaying the firstborn of Egypt, as one of the ten punishments. “Pesach” is also the name of the sacrificial offering (a lamb) that was made in the Temple on this holiday.

Here are some moments from this symbolic meal, which is organized annually by the Kummissjoni Nisa Qalbisti fi ħdan is-Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

// Pesach, magħrufa bl-Ingliż bħala ‘Passover’, hija waħda mill-aktar vaganzi osservati tal-Lhud, saħansitra anke minn dawk li m’humiex Lhud.

Pesach tibda fil-15 -il jum tax-xahar Lhudi ta’ Nissan . Hija l-ewwel mit-tliet festivals ewlenin li għandhom sinifikat storiku u agrikolu. L-osservazzjonijiet primarji ta’ Pesach huma relatati mal-Eżodu mill-Eġittu wara ġenerazzjonijiet ta’ skjavitù . Din l-istorja hija rrakkuntata fl Eżodu, Ch.1-15.

L-isem “Pesach” bl-Ebrajk, ifisser li jgħaddu, jgħaddu minn fuq, li jeżentaw jew li ma jgħamlux ħsara. Jirreferi għall-fatt li Alla “baqà għaddej minn fuq” id-djar tal-Lhud meta kien qed joqtol l-ewwel wild ta’ kull Eġizzjan, bħala wieħed mill-għaxar kastigi. “Pesach” huwa wkoll l-isem tal-offerta ta’ sagrifiċċju (ħaruf) li tiġi ppreżentata fit-Tempju f’din il-vaganza.

Hawnhekk xi wħud mill-mumenti ta’ din l-ikla simbolika li tkun organizzata ta’ kull sena mill-Kummissjoni Nisa Qalbisti fi ħdan is-Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

xoxo Ruth

IMG_1425

IMG_1417

IMG_1416

IMG_1434

IMG_1430

IMG_1413

IMG_1412

IMG_1411

IMG_1414

IMG_1415

IMG_1429

IMG_1438

IMG_1418

IMG_1440

IMG_1442

IMG_1443

IMG_1444

IMG_3892

IMG_1453

IMG_3905

IMG_3907

IMG_1464

IMG_1457

The post Pesach – Passover Meal || L-ikla tal-Għid bir-Rit Lhudi appeared first on Whimsical Truth

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s